Wide Blog Theme

21.01.10

NORUEGA. Inside Out and Outside In – Indigenous Images in Film

Categories: Cine y video, Racismo

Framstillingen av urfolk i film har vært en tildels konfliktfylt reise gjennom skiftende stereotypier – fra ”den edle ville”, via ”cowboy og indianer”, til dagens bilde av den urbane, politisk bevisste samen. Måten man framstilles på film, bilder og museer kan ha stor påvirkningskraft både for urfolks egne selvbilder, og for hvordan de oppfattes av andre.

Seminar med debatt med filmskapere og forskere på Rådstua torsdag 21. januar kl. 1400 til 1700. Enkel servering fra kl. 1330. Nyere kortfilmer fra Sápmi og Montana innleder arrangementet. Seminaret er en del av et samarbeid mellom Senter for Samiske Studier ved Universitetet i Tromsø og Native American Studies ved University of Montana, ”Indigenous peoples and multicultural societies”. Canadas Ambassade i Oslo har bidratt til seminaret. Alle er velkomne! 

Panelet består av blant annet:

Alanis Obomsawin

TIFF-aktuell dokumentarfilmskaper, Canada

Kathryn Shanley

Professor, Native American Studies, University of Montana

Bob Boyer
Filmskaper, Montana

Ann-Irene Buljo
Samisk Filmfestival

Anne Lajla Utsi
Internasjonalt Samisk Filmsenter

Trond Waage
Førsteamanuensis, Visuelle Kulturstudier, Universitetet i Tromsø

Jorun Bræck Ramstad
Førsteamanuensis, Sosialantropologi, Universitetet i Tromsø

Bjørg Evjen

Professor, Senter for Samiske Studier, Universitetet i Tromsø

Gry Paulgaard
Førsteamanuensis, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø

Guro Saniola Bjerk
TIFF-aktuell regissør med filmen Fjellfinnhua

Seminaret er et samarbeid mellom Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø, Native American Studies at the University of Montana, Tromsø Internasjonale Filmfestival, Riddu Riđđu, The National Film Board of Canada og den canadiske ambassaden i Norge.

Torsdag 21. januar kl. 14.00 - 17.00
Rådstua

Seminaret er gratis, vil foregå på engelsk og er åpent for alle

FUENTE

http://www.tiff.no/?go=page&id=586

Wide Blog Theme

 

Archivo de prensa - CEPPDI -  www.politicaspublicas.net